©  Foto:

Rønnebæksholm kunstmuseum

En kunsthal i atmosfærefyldte lokale i Grundtvigs gamle stuer

I hovedbygningens atmosfærefyldte rum, hvor Grundtvig midt i 1800-tallet boede og blev inspireret til flere af sine salmer, vises i dag skiftende kunstudstillinger, hvor samtidskunsten udfordrer og bliver udfordret. Rønnebæksholms udstillinger veksler mellem soloudstillinger med toneangivende kunstnere, tematiske udstillinger og udstillinger hvor en historisk periode eller kunstner sættes i spil i forhold til samtiden. Udstillingerne forholder sig diskuterende til kunsthistorien og til kunstnernes egen praksis. Der vises årligt 4 – 6 udstillinger.

Kulturelle arrangementer
Foredrag, koncerter og kulturelle arrangementer finder primært sted i Herskabsstalden, men den smukke park og gårdspladsen ved hovedbygningen danner ligeledes ramme om flere musikarrangementer og større kulturelle begivenheder, såsom Havemarked og Sankt Hans over sommeren, og Grundtvigs fødselsdag, der fejres i september med korsang i parken.

Havekultur
Ved indkørslen til Rønnebæksholm, i forlængelse af parken, ligger den 6500 kvadratmeter store herregårdshave – en køkkenhave efter fransk model. På 5000 af kvadratmeterne står grøntsager, krydderurter og et væld af forskellige blomster side om side. Små skilte fortæller om sorter og historie. Haven er delt op i felter forbundet med et stisystem, og hele sæsonen kan publikum nyde de skiftende, fascinerende farver.