©  Foto:

Sankt Katharina Kirke

Denne enestående købstadskirke er opført i limsten fra Stevns klint omkring 1200 med ottekantet skib og rektangulært kor.
Sandsynligvis med kongen som bygherre. Senere er der tilbygget tårn og våbenhus mod syd.

Efter et lynnedslag i 1670-erne blev ottekanten totalrenoveret, men på lidet hensigtsmæssig måde. En gennemgribende restaurering i 1853 gav kirken dens nuværende skikkelse, og interiøret er helt præget af denne restaurering, der også føjede en nordfløj til bygningen.

Af middelalderligt inventar er der bevaret en celebrantstol fra o. 1520. Altertavle fra 1836 af J.L. Lund, døbefont og evangelistmedaljoner af J.A. Jerichau. Orgel fra 1877 af Knud Olsen, og nyt orgel fra 1976 af Frobenius.

Det er også en spændende oplevelse, at se de gamle munkegange, hvorfra man fra de øverste gange har en flot udsigt over byen og nærmeste omegn.

Området omkring kirken er også et besøg værd. Gå via alléen fra porten i nord ned til Assistent kirkegård, hvor man ud over en smuk gammel graverbolig, også finder det unikke kapel, der er placeret midt på kirkegården og er opført i 1889, og man må formode at kirkegården er taget i brug på nogenlunde samme tid.