©  Foto:

Skansestien

Natursti gennem skov og langs skrænten mod Faxe bugt.

Opkaldt efter skansen, som blev anlagt efter Københavns bombardement i 1807, og brugt som forsvarsværk.
Fra Faxe Ladeplads køres mod syd til St. Elmue. Her drejes til venstre mod Feddet og ca. 1,5 km. længere fremme når man skiltet "Skansestien" lige før Strandegård Gods.

Et stykke ude ad Skansestien ligger Skansen. I 1807 bombarderede englænderne København og tog den danske flåde som krigsbytte. I stedet udrustedes kaperskibe, som med lidt held kunne tage et engelsk handelsskib. Samtidig oprettede jordejere langs kysterne fæstninger, herunder Skansen, hvorfra fjenden kunne beskydes.

I Strandegårds Dyrehave ligger to vikingegravhøje, kaldet "Troldhøje". Måske gemmer de slægtninge til Normandiets grundlægger, -Rolf fra Faxe-, kaldet "Rollo". Det fortælles, at Rollo i begyndelsen af 900-tallet drog afsted fra Faxekysten med 6 skibe. De følgende år plyndrede han i Frankrig. I 911 tilbød den franske konge ham Normandiet, mod at standse plyndringerne og blive kristen. Rollo accepterede og blev, gennem -Vilhelm (Erobreren) af Normandiet-, stamfader til det engelske kongehus.