©  Foto:

Solgårdsparken

Solgårdsparken er en 20 tønder land stor park i romantisk stil, som ligger i byen Strøby Egede på det nordlige Stevns. Parken har en unik og broget kulturhistorie.

Solgårdsparken og dens omgivelser med strand og engarealer indbyder til en bred palet af aktiviteter. Du kan gå en tur, lufte hund, tage børnene med på legepladsen, jagte Pokemons, fiske, nyde plante- og dyrelivet, tage på picnic, sove i shelter eller hoppe i bølgen blå fra stranden. Velkommen!

Solgårdsparkens brogede historie

Prøv at forestille dig, at du kom gående i år 1911 ad en mindre landevej på det nordlige Stevns. Du mærker den kølige brise fra Køge bugt og ser den smukke Tryggevælde Å. Spredt ud over engene ligger små, undseelige husmandssteder, men også et strandhotel med muntre badegæster fra Køge og København. To minutter senere står du foran en prægtig, kridhvid strandvejsvilla, Solgården. Fra de åbne vinduer lyder musik og latter, på tårnterrassen, med 4 markante ørne-skulpturer, drøfter et par herrer verdenssituationen og damer i elegante kjoler spadserer i haven.

Siden skuespilsforfatterinde Karen Bramson i starten af 1904 fik bygget Solgården, er der sket mange skift i ejerskab og ændringer af huset og haven. Stedet blev i år 1917 sommerhus for skibsreder Marius Nielsens familie. Han opkøbte yderligere 20 tønder land af Gjorslev Gods og fik anlagt en stor romantisk landsskabshave med alléer, plæner, kanaler, søer, templer, skulpturer, broer, lysthuse, springvand og bådebro. Københavns Kommune købte stedet i 1946 og forvandlede stedet til behandlingshjem for først tuberkuloseramte kvinder, rekonvalescent-patienter og siden nervepatienter. Den store liggehal til tuberkulose-patienterne er bevaret og er nu en ideel ramme for picnics og arrangementer.

I 1985 lejede Røde Kors sig ind og omdannede Solgården til flygtningecenter.

I år 1986 købte Vallø Kommune stedet. Solgården var forfaldet og blev revet ned. Kommunen vedligeholdt ikke parken og den groede til.

I år 1992 tog kommunen initiativ til en plejeplan, som lokale borgere ønskede medindflydelse på og de oprettede Solgårdsparkens Støtteforening. Siden har kommunen og støtteforeningen i samarbejde udviklet og drevet Solgårdsparken.

Hver onsdag mødes en gruppe af frivillige og passer og plejer Solgårdsparken til glæde for os alle. De luger, planter, maler, klipper, graver og laver fis med hinanden. I 2006 anlagde de frivillige en botanisk have med over 600 forskellige plantearter.

Der er således et stærkt lokalt, ejerskab til parken, som også viser sig ved at bænke er sponseret af lokale borgere og virksomheder, træer og sten er sat til minde om værdsatte frivillige og hvor en mangeårig formand for støtteforeningen, har fået opkaldt hovealleen efter sig.

Parken er i fortsat udvikling. I 2021 anlagde Stevns Kommune tre regnvandsbassiner samt et stort insekthotel. Begge tiltag skal bidrage til mere biodiversitet og bassinerne til klimasikring.

 

Lydfortællinger i Solgårdsparken

Lydfortællingen Lad os være mennesker! lader dig opleve Solgårdsparken gennem syv fortællinger. Du kommer til at blive klogere på Solgårdsparkens historie, få nye øjne på naturen og opleve ro og fordybelse.

Fortællingerne er gratis og streames via QR-kode. De varer mellem 6-15 minutter og er enkeltstående. Du kan derfor lytte til én fortælling, et par stykker eller alle sammen efter tid og lyst.

Fortællingerne er knyttet til steder af særlig betydning i parken og disse steder er markeret med et skilt med QR-kode på en bænk. Sæt dig på disse bænke og lyt. I fortællingerne inviteres du til at opleve stederne og gå på opdagelse, hvorfor det er vigtigt, at du lytter til fortællingen på netop disse steder.

Du skal medbringe smartphone og hovedtelefoner. Du kan evt. medbringe siddeunderlag eller tæppe, da du lytter siddende det meste af tiden.

Lydfortællingerne er udarbejdet af naturformidler Anne Rosell Holt med støtte fra Stevns Kommune, Stevns Brands Fond, Østsjællands Andelsvaskeris Fond og Stevns Turistforening.

Du kan læse mere om oplevelsen og se kortet over lydfortællingernes placeringer via dette link: https://www.klintetours.dk/solgaardsparken/

 

Praktisk information

Parkering: Der er en større p-plads uden markerede båse, så der er ikke en markeret handicapparkering. Der er som oftest god plads – undtagen ved større arrangementer.

Toilet: Der er handicaptoilet både ved P-plads og ved de røde pavilloner inde i parken. Der er også almindelige toiletter tilgængelige.

Stierne: Underlaget på stierne består mestendels af jord og grus eller græsplæne. De fleste stier er omkring 1,5 - 2 meter brede og terrænet er fladt. – undtaget i den botaniske have, hvor stierne er smallere og mere ujævne.

Siddepladser: Der er mange bænke og borde-bænke-sæt i parken. Der er dog ingen borde-bænkesæt specifikt til borgere i kørestol.

Der findes også faciliteter som grill, bålplads, shelter, legeplads, hundeskov, informationstavle og der er ligeledes mulighed for kano-isætning.