©  Foto:

Stege-Udby skovene

Stege-Udby skovene er plantet mellem 1997 og 2006. 

Skovene består primært af danske arter af både træer og buske, som tiltrækker mange forskellige arter af insekter og fugle. 

Der er gode faciliteter afmærkede ruter og god adgang til skovene med mulighed for parkering flere steder. Hvis man ønsker at overnatte i skovene er der også mulighed for det. Det er tilladt at overnatte i skovene i mindre telte eller i shelter. Der findes shelter til overnatning, bålpladser, muldtoilet og vandhane på Mosehældgårdspladsen. 

I skovene findes der specielle sundhedsstier. I Stege skov findes en sundhedssti med navnet "sund og leg". Langs den 2,4 km. lange rute er der opført fantasifulde legeskulpturer, som især børn vil finde sjove. I Udby skov findes ruten "aktiv skov", hvor der er opsat aktivitetsredskaber langs den 2,2 km. lange ruter. 

Skovene er ejet af naturstyrelsen. 

Du kan se en af skovenes gåruter her

Stege-Udby skovene er offentlige skove