©  Foto:

Storstrømsbroen

Storstrømsbroen forbinder Masnedø på Sjælland med Orehoved på Falster, og går henover Storstrømmen, hvorfra broen har fået sit navn. Byggeriet af broen som blev designet af Anker Engelund, blev påbegyndt i 1933 og stod færdig til åbning den 26. september 1937. Indvielsen stod Kong Christian 10. for og foregik på hans fødselsdag.

Den 3.199 meter lange bro var sin tids længste bro i Europa, og blev i 1985 overgået da Farøbroerne blev åbnet. Gennemsejlingsbredden er 136 meter bred og 26 meter høj.

Storstrømsbroen er en buebro, med tre oven liggende stålbuer og broen er opdelt i 50 brofag som står på i alt 51 bropiller. Broen har foruden kørebanen også et jernbanespor samt gang- og cykelsti. I forbindelse med åbningen i 1937 afløste broen den jernbanefærgerute der var mellem Masnedø-Orehoved.

I 2022 forventes det af der bliver åbnet en ny Storstrømsbro som skal forbinde Sjælland og Falster via Masnedø, og som vil blive Danmarks tredje største bro med sine 4000 meter. Når den nye bro står færdig, vil den nuværende bro blive revet ned.