©  Foto:

Svinø Kirke

Svinø Kirke er bygget i 1900 som følge af et stærkt ønske fra den lokale befolkning på Svinø. Svinø blev dog aldrig udskilt fra Køng Sogn som et selvstændigt kirkesogn, men er et kirkedistrikt beliggende i Køng Sogn. I Svinø Kirkes våbenhus findes fremlagt brochure om kirken.

Desuden findes brochure om Svinø Mindelund, der er beliggende umiddelbart nord for Svinø Kirke. Her blev der i løbet af 2. Verdenskrig begravet 108 allierede flyvere, der styrtede ned over det sydlige Sjælland, Møn, Lolland og Falster, samt de omkransende farvande.

De 46 amerikanske flyvere er i 1948 opgravet og genbegravet dels i Belgien, Holland og Luxembourg og for nogles vedkommende hjemført til USA.
Tilbage ligger 62 britiske flyvere fra forskellige Commonwealth-lande.
Mindelunden tilses og administreres af Commonwealth Wargraves Commision.

Hvert år d. 4. maj holdes en storstilet mindehøjtidelighed i Svinø Kirke og Mindelund med repræsentanter fra de landes ambassader, der har døde begravet i Svinø Mindelund, samt med overflyvning v. Flyvevåbnet.