©  Foto:

Svinø strand syd

Området omkring pynten og bundgarnet er altid lidt ekstra tid værd, ikke mindst i hornfiskesæsonen. Waders er en fordel.

For kraftig vestenvind vanskeliggør et effektivt fiskeri (ålegræs). Forår og efterår giver gode muligheder for trækkende havørred og i maj måned hornfisk, ofte i store mængder.