©  Foto:

Ulse Kirke

Den hvidkalkede og tegldækkede kirke, ligger på en træbevokset kirkegård tæt ved Ulse sø.

Kirken blev opført i middelalderen og er senest ombygget i 1867. Der er plads til 120 siddende. Orglet er et Frobenius fra 1981. 

I 1818 blev Grundvig gift med Lise Blicher i Ulse kirke. 

Kirken er åben efter aftale med graveren.