©  Foto:

Vor Frue Kirke, Vordingborg

Kirken er opført i munkesten og bærer tydeligt præg af ombygninger. Hoved- og sideskibene er således bygget i 1432-60, medens tårnet er tilføjet o. 1600 og sakristiet o. 1700.

Abel Schrøder den Yngre har med sit fantastiske træskærerarbejde prydet denne kirke med en meget dominerende barok-altertavle opsat i 1642, samt et overdådigt korgitter, som skulle afsondre de gejstelige fra lægfolkene.

Af kalkmalerier skal især bemærkes karrikaturen af Jeppe Murer, samt Jesu fødselshistorie.

Kirken afholder både koncerter og andre arrangementer, læs mere på hjemmesiden