Skov

Skoven

Foto: Mads Tolstrup

Pak en madkurv, find sommerfuglenettet frem og tag på skovtur. På Sydsjælland & Møn er mulighederne nærmest uendelige. Smukke skove, bølgende landskaber og snoede stier langs kanten af havet. 

Færdsel i skoven

Husk, at der er regler for, hvor og hvornår du må færdes i skovene i Danmark – og reglerne er forskellige alt afhængig af om skoven er offentlig eller privat. I offentlige skove må du færdes hele døgnet – og du må færdes på veje, stier og i selve skovbunden, hvis du er til fods. Hvis du er på cykel, så skal du holde dig til veje og stier. I private skove må du færdes fra kl. 6 om morgenen og til solnedgang – og du må kun færdes på veje og stier, hvad enten du er til fods eller på cykel.

Du kan læse mere om, hvad man må i naturen her: www.miljøministeriet.dk.

Liste
Kort
Kristiansholm Plantage
Foto: Christian P. Mørkehøj Hansen

Kristiansholm Plantage

Kristinasholm Plantage er en smuk blandingsskov med gamle løvtræer og skovenge, hvor græssende får, får lov til at boltre sig. Kristiansholm plantage har også gamle egetræer stående, der er 200-250 år...

Læs mere
Borgnakke Skov
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Borgnakke Skov

Borgnakke Skov er en traditionsrig skov med udsigt til Karrebæk Fjord og Saltø å.

Læs mere
Herlufsholmskoven
Foto: Tue Schiørring Fotografi

Herlufsholmskoven

Lige ved siden af Næstved Centrum finder man Herlufsholmskoven. 

Skoven er fredet som "urørt" skov, hvilket betyder at skoven får lov til at udvikle sig på sine egne præmisser og at f.eks. væltede tr...

Læs mere
Fruens Plantage
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Fruens Plantage

Fruens plantage blev fredet i 1940 og er ejet af Næstved Kommune. 

Skoven på Fruens Plantage er den sidste urørte del af Danmarks største ås og er et skønt grønt område tæt på Næstved centrum. 

Der ...

Læs mere
Kalbyrisskoven
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Kalbyrisskoven

Kalbyrisskoven ejes af Herlufsholm Skole og Gods og findes i den østlige del af Næstved. 

Skoven er en flot åben løvskov og er særdeles varieret. Man kan finde mange af de hjemmehørende løvtræsarter ...

Læs mere
Stenskoven
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Stenskoven

Stenskoven ved Fensmark er privatejet af Herlufsholm Skole og Gods. 

Skoven byder på nogle skønne vandreruter og flotte udsigter fra kanten af skoven ud over de nærliggende marker. 

Skoven bliver fl...

Læs mere
Rønnebæk Fælled
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Rønnebæk Fælled

Rønnebæk Fælled er et stort nærrekreativt grønt område tæt på Rønnebæksholm og kun med kort afstand til Næstved Centrum. Området bliver domineret af Åsen, der nogle steder hæver sig 40 meter over have...

Læs mere
Kirkeskoven
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Kirkeskoven

Kirkeskoven er en lille og meget hyggelig skov 5 minutters gang fra hovedgaden i Vordingborg, og skoven benyttes ofte til gåture og løbeture.

Læs mere
Vinterbølle Skov
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Vinterbølle Skov

Vinterbølle skov er kystnær og med mange flotte bøgetræer, egetræer, elm, ahorn samt nogle nåletræer såsom gran lærk og thuja. 

Besøger I skoven i foråret er skovbunden dækket af gule og hvide anemon...

Læs mere
Fanefjord Skov
Foto: Christian Lindgren

Fanefjord Skov

Smuk kystskov med oldtidshøje og udsigt til havet. 

Læs mere
Klinteskoven
Foto: Mads Tolstrup

Klinteskoven

Klinteskoven ved Møns Klint er et af de mest kendte og besøgte danske naturområder. 

Læs mere
Stege-Udby skovene
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Stege-Udby skovene

Stege-Udby skovene er plantet mellem 1997 og 2006. 

Skovene består primært af danske arter af både træer og buske, som tiltrækker mange forskellige arter af insekter og fugle. 

Der er gode facilitet...

Læs mere
Ulvshale Skov
Foto: Annette Tenberg

Ulvshale Skov

Ulvshaleskoven på Møn er en speciel skov, her vokser træerne langsomt fordi jorden den er mager og ret stenet. Mange af træerne er skæve fordi det er svært at gro i sten. Selve Ulvshale er dannet af f...

Læs mere
Bøndernes Egehoved
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Bøndernes Egehoved

Bøndernes Egehoved er en fantastisk lysåben skov med ikoniske kæmpe store bredkronede egetræer.

Læs mere
Faksinge Skov
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Faksinge Skov

Skoven er en flot løvskov tæt på Even sø. Du kan endda være heldig at se Nordeuropas største rovfugl, havørnen, der ofte yngler i skoven. 

Læs mere
Strandegård Dyrehave
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Strandegård Dyrehave

Ved Strandegård Dyrehave finder I smuk natur, der både har gammel blandingsskov, kulturhistorie, spændende syre og planteliv samt en flot klint, der afslører spor af tidligere istider. 

Læs mere
Strandskoven Sibirien
Foto: Tage Klee

Strandskoven Sibirien

Er I både til skov og strand, kan begge dele nydes på Sibirien i Faxe Ladeplads, hvor den hyggelig skov flugter sig langs strandkanten

Læs mere
Vemmetofte Skov
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Vemmetofte Skov

Privatejet skov med afmærkede vandreruter og med god mulighed for at lufte hunden eller løbeskoene.

Læs mere
Højstrupskoven
Foto: Stevns Erhvervsråd

Højstrupskoven

Skoven har stor rekreativ værdi med gode stier i den østlige del og mulighed for at gå ned til den flotte kyststrækning. 

Læs mere
Gjorslev Bøgeskov
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Gjorslev Bøgeskov

Gjorslev Bøgeskov hører under Gjorslev Gods.

Læs mere
Magleby Skovstrand
Foto: Stevns Erhvervsråd

Magleby Skovstrand

Magleby Skovstrand er en charmerende strand for børn og voksne.

Læs mere
Lekkende Skov
Foto: Rasmus Evind

Lekkende Skov

Lekkende Dyrehave er en gammel dyrehave i den nordlige del af Hovskov.

Læs mere
Hesede Skov
Foto: Visit Sydsjælland & Møn

Hesede Skov

Hesede skov er en privatejet skov, der ejes af Gisselfeld. 

Her kan i blandt andet finde Paradishaven og Svenskekløften, der er smukke skovområder med mange smukke søer. 

Paradishavens historie går ...

Læs mere