Væksttur

Projekter

Foto: Thomas IX

Sydsjælland & Møn er projektleder og projektpartner i flere spændende og udviklende projekter. På denne side kan du læse mere om de projekter vi er en del af på nuværende tidspunkt, samt tidligere projekter som er afsluttet. 

Igangværende projekter

Fiskeri i Præstø Fjord
Mads Tolstrup

Outdoor-Culture: Nye sæsoner og målgrupper

Projektet analyserer, tester og markedsfører special interest turisme og kultur- og naturbaserede oplevelser på Sydsjælland, Møn og i Fjordlandet, som skal skabe øget værdi for turismeaktører i ydersæsonerne.

Per Rasmussen
Per Rasmussen

Vild med Natur – bæredygtig outdoor oplevelsesudvikling

Sydsjælland & Møn og Destination Sjælland er kendetegnet ved unikke naturlandskaber og -oplevelser. Vi har verdensarv, naturnærhed og uanede muligheder inden for outdoor. Vi skal sikre, at turismen udvikles inden for rammerne af naturen, men på naturens præmisser og begrænsninger. Kort sagt: Vi sætter naturen i spil, men aldrig på spil.

Turismens Data Hub

Ambitionen med dette projekt er at etablere en ny national dataplatform, som skal bidrage til at øge dansk turismes konkurrenceevne gennem klog og innovativ brug af data. Med mere data kan turismevirksomheder opnå nye indsigter i turisternes adfærd og dermed træffe bedre beslutninger.

Efterårsskov Møn
Mads Tolstrup

SMA-Z

Projektet har til formål at styrke turismen på Sjælland og øerne og det strategiske samarbejde mellem de 5 destinationer udenfor København. For at Sjælland og øerne som turismeområde skal stå stærkest muligt, udvikles et fælles brand og fortællinger målrettet primært tyske turister.

Tidligere projekter

projekt - international markedsføring
Mads Tolstrup

International Markedsføring

Ved etableringen af DMO’en VisitLolland-Falster i 2019 blev det muligt at etablere et markedsføringssamarbejde med Sydsjælland & Møn. Gennem samarbejdet vil de to DMOer og destinationer blive markedsført internationalt i Tyskland, Holland, Sverige og Norge.

Danmarks Maddestinationer
Tony Nielsen

Danmarks Maddestinationer

Undersøgelser viser, at der er et yderst købestærkt dansk publikum, som efterspørger lokal, sund, mangfoldig, velsmagende mad. Nye rejsemønstre er opstået under Coronakrisen, hvor danskerne har haft tendens til korte ferier med Danmark som destination. De potentialer taler projektet ind i.

ALv
Frame & Work

Autentisk Lokalt Værtskab på Sydsjælland & Møn

Turister efterspørger i stigende grad den unikke, lokale og personbårne turismeoplevelse – det kan Sydsjælland & Møn levere. Med projektet vil vi gribe ind i denne trend og have fokus på turismeoplevelser, hvor mødet med lokale mennesker - altså værtskabet - er alt afgørende.

Et af resultaterne fra projektet er "Frivillighåndbogen". Den kan du læse her

Havnemiljøer
Destination SydkystDanmark

Revitalisering af havnemiljøerne

Havnene rummer et stort udviklingspotentiale på vand og på land, som vi ønsker at realisere. Projektet er en samlet indsats for at skabe et attraktivt havnemiljø, som både inkluderer havnene, turisterhverv, detailhandel og lokale, som er en del af havnemiljøerne.

Skovtårnet Camp Adventure aften
Tue Schiørring Fotografi

Datadrevet Destinationsudvikling

Viden og indsigt er altafgørende for udvikling af turismen, og flere beslutninger skal tages på et oplyst grundlag for at sikre vækst. Gennem projektet etablerer vi et datahub, som virksomheder, de tre DMOer og områdets turismefremmeaktører kan bruge som fælles datagrundlag for fremtidens turismeudvikling.

 

Bæredygtige destinationer i praksis

Corona-pandemien har accelereret den bæredygtige omstilling, og forbrugere er kommet ud af krisen med øget bevidsthed om eget forbrugsansvar og bæredygtighed. Det stiller krav til den bæredygtige turismeudvikling, som projektet forsøger at skabe et fælles sprog og retning for i danmarks destinationer.

Væksttur
Thomas IX

Væksttur 20/22

Projektet, som er støttet af EU, er et vækstprogram, der vil styrke og motivere SMV’ers evne og vilje til at fokusere på vækst, øget omsætning og flere ansatte. De får rådgivning til udvikling af fysiske-, digitale-, service- og/eller produkttiltag.

Max og Trine Vandring - feriepiloter
Mads Tolstrup

Strategisk-Fysisk Udviklingsplan - Faxe-Næstved

Projektet skal tilvejebringe en skarp og nytænkende strategisk fysisk udviklingsplan for Faxe-Næstved Kommuner, der bl.a. skal sikre et kulturelt forankret stisystem på tværs af Sydsjælland fra kyst til kyst – alt sammen med bæredygtighed og lokal inddragelse som grundprincipper.

Flere af projekterne er støttet af

  ERST logo